Dragostea invinge totul online dating

Limba latină stă la originea limbilor romanice din care face parte şi limba română, iar importanţa ei este incontestabilă.Mai întâi, limba latină s-a vorbit în Latium, regiunea Italiei antice, aşezată la cursul inferior al Tibrului, unde s-a întemeiat şi a înflorit cetatea Roma, care ajunge capitala unui vast imperiu, dupa războaie de cucerire purtate timp de secole.După însuşirea gramaticii, am citit operele scriitorilor latini şi am tradus foarte mult, pregătindu-mă temeinic pentru Olimpiadă şi concursul Certamen Ovidianum Ponticum.

Gramatica latină parcă ar fi granit turnat, este unică între gramatici şi va rămâne, prin urmare, cel mai bun fundament şi cea mai bună disciplină pentru orice parte a gândirii noastre”.

În consecinţă, aşa cum a spus filologul Maria Pârlog, “studiul limbii latine are o deosebită importanţă nu numai pentru că prin această limbă s-a transmis timpurilor moderne cultura antichităţii greco-romane, ci şi pentru că este calea firească de cunoaştere a evoluţiei limbii române şi instrumentul indispensabil pentru însuşirea ei pe baze ştiinţifice.

Nu se poate concepe astăzi un filolog care sa nu cunoască regulile de bază ale gramaticii latine.” Eu învăţ limba latină pentru nevoile mele spirituale, nu pentru a scrie sau a vorbi latineşte.

În clasa a VIII-a m-am întâlnit cu limba latină, care a devenit personaj principal în viaţa mea, schimbând traiectoria planurilor de studiu – de la ştiinţele exacte către filologie, în special spre limba latină.

Nu mi-a fost greu sa învăţ limba latină, deoarece limba română e continuatoare a latinei populare vorbite în Dacia şi în nordul Peninsulei Balcanice.

Search for dragostea invinge totul online dating:

dragostea invinge totul online dating-29dragostea invinge totul online dating-74dragostea invinge totul online dating-63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dragostea invinge totul online dating”

  1. Know what you want from him, and make sure he is on the same page. But if you don't know what you want or he doesn't share your motivations, you risk wasting your most eligible years, sustaining emotional damage, and giving away a piece of yourself that you then can't offer to the man you do stay with.